Allmänna villkor

Dessa allmäna villkor gäller vid köp från K Ekdahls Snickerier AB. Villkoren i nedan gäller alltid så länge som inte annat skriftligen överenskommits mellan kund och K Ekdahls Snickerier AB.

Pris

Priser är angivna i SEK och inklusive moms för privatpersoner samt exklusive moms för företag. Priser innefattar inte frakt, emballeringskostnader eller montering vilket tillkommer om inte annat överenskommits. Ändringar och eventuella tilläggsarbeten som du beställer efter arbetet påbörjats betraktas som ny beställning och hanteras därefter samt faktureras löpande om inget annat överenskommits.

Leveranstider

Tanken med ett snickeri som tillverkar precis som du vill ha det är att du skall få det just så, som du vill ha det. Detta innebär att vi endast tillverkar mot beställning och att vi inte har några möbler eller inredningar på lager. Beroende på vad som beställs varierar leveranstider. Vårt mål är att hålla de leveranstider vi kommit överens om och i avvikande fall informera om eventuella förseningar samt varför de uppstått.

Frakt och leverans

Leveranssätt är ofta beroende på beställning. Är inget annat avtalat hämtas beställningen på vår verkstad. Är montering beställd så levererar och monterar förstås vi och beställningen anses till fullo levererad när slutmontering är klar.

Att tänka på vid mottagande vid leverans och montering är att platsen för leverans/ montering är förberedd, fri från andra möbler och lampor. Vi tar inget ansvar för saker som står i vägen och därmed riskerar att gå sönder. Täck också gärna golvet om det är ömtåligt eller känsligt för fläckar i samband med inbärning. Kontrollera också att det är möjligt att frakta din beställning i hiss alternativt att det går att komma in via dörrar och trapphus.

Betalning

Faktura
Vi tillämpar fakturabetalning. Beroende på om du är ny kund eller om fakturabeloppet överstiger
50 000 SEK tillämpar vi 30% förskottsbetalning och resterande betalning (70%) vid slutlig leverans. Om uppdraget och montering sker utanför vår verksamhetsort (Malmö) har K Ekdahls Snickerier AB rätt till ersättning för traktamente, resor, logi samt måltider enligt våra normala regler. Ersättning för montering sker med löpande ersättning med vid tillfället gällande prislista.
Betalning skall vara oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. Om betalning inte sker i rätt tid har K Ekdahls Snickerier rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen samt till ersättning för kostnader till följd av skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader. K Ekdahls Snickerier AB förbehåller sig äganderätten till beställda varor tills dess full betalning är erlagd.

Swish
Vi tar inte kortbetalning eller kontanter men för mindre arbeten (under 500 SEK) kan du vid beställning meddela att du vid hämtning önskar betala med Swish. På så vis kan vi förbereda med underlag.

Ångerrätt och reklamation

Ångerrätt
Beställningsvaror vilket omfattar all vår tillverkning som således är specialtillverkad för dig omfattas ej av ångerrätten.

Reklamation
Du har enligt konsumentköplagen 3 års reklamationsrätt avseende fel. Rätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning. Skulle du upptäcka ett fel så vänligen meddela oss omgående. Underlätta gärna din reklamation genom att dokumentera ev. synliga skador med bilder. Efter mottagen reklamation kontaktar vi dig för avhjälpande av felet och svarar för att det åtgärdas.

Varans beskaffenhet
K Ekdahls Snickerier AB tillverkar merparten av möbler och inredning i naturmaterial, trä och sten. Naturmaterial är levande och därför kan avvikelser förekomma beträffande färg, form och yta (exempelvis ådring, kvistmärkning mm.) Avvikelser till följd av detta medför inte att varan skall anses som felaktig.

Avbeställning

Avbeställning kan ske mot en kostnad av 10–100% av ordervärdet beroende på beställning och tidpunkt. För ändamålet inköpt material samt upparbetad tid är avgörande.

Transportskador

Är extern transport beställd ber vi er att vid leverans kontrollera godset. Avvikelser (godsskada, emballageskada, saknat kolli) skall noteras på frakthandlingen och signeras av chaufför och mottagare. Anmäl därefter till K Ekdahls Snickerier omgående. Om skadan upptäcks vid uppackningen skall detta anmälas till K Ekdahls Snickerier senast inom 4 dagar från mottagandet. För effektiv och snabb hantering av reklamationen bör bilder på godsets emballage samt bilder på den skadade varan bifogas och skickas till K Ekdahls Snickerier AB.

Hör av dig!

Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer.

Har du en bild eller en skiss får du gärna bifoga den. Det hjälper oss att snabbare bilda oss en uppfattning om vad du önskar.

Kontakta oss