Platsbyggd garderob i hallen

Davidshallstorg tillkom i en brytningstid mellan 20-talsklassicismen och den nya rationella funktionalismen, vilket både stadsplanen och byggnaderna vittnar om. 1924 utformade Erik Bülow-Hübe en stadsplan över området med enkla slutna stadskvarter. 1928 byggdes husen utmed de östra och södra delarna och sex år senare var hela området färdigbyggt. Byggherrar var Eric Sigfrid Persson, Axel Stenberg m fl.

Denna miljö vill man självklart värna om och söka bevara så mycket som möjligt. Så vad gör man då när man behöver en platsbyggd lösning för den alltmer växande garderoben. Jo, man vänder sig till oss på K Ekdahls Snickerier AB.

Visst blev det bra!?!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå